Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

mgr inż. Adam Kubiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

adam.l.kubiak@doctorate.put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 47

ORCID

0000-0001-9368-885X

Artykuły (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS