Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań porównawczych farb modyfikowanych i niemodyfikowanych – prace nad poprawą właściwości hydrofobowych oraz próby opracowania technologii wytwarzania i nakładania powłoki o właściwościach hydrofilowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r1522_2020

Słowa kluczowe
PL
  • modyfikacja powierzchni
  • farby i lakiery
  • hydrofobowość i hydrofilowość powierzchni
  • organofunckyjne związki krzemoorganiczne
  • tworzywa laminatowe
Data

23.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

44

Typ dzieła

raport z badań