Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z badań porównawczych farb modyfikowanych i niemodyfikowanych – prace nad poprawą właściwości hydrofobowych oraz próby opracowania technologii wytwarzania i nakładania powłoki o właściwościach hydrofilowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Work ID

r1522_2020

Keywords
PL
  • modyfikacja powierzchni
  • farby i lakiery
  • hydrofobowość i hydrofilowość powierzchni
  • organofunckyjne związki krzemoorganiczne
  • tworzywa laminatowe
Date

23.12.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

44

Type of work

research report