Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. arch. Agnieszka Rumież

Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa

E-mail

agnieszka.rumiez@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 21

PBN ID

2308807

ResearcherID

M-8789-2014

ORCID

0000-0001-7367-8240

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS