Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Improwizacja jako strategia w twórczości architektonicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Improvisation as a Strategy in Architectural Design

Language

polish

Keywords
PL
  • architektura
  • improwizacja
  • muzyka
  • kompozycja
  • katastrofa typu
EN
  • architecture
  • improvisation
  • music
  • comosition
  • cusp catastrophe
Abstract

PL Przedmiotem badań jest metoda kształtowania przestrzeni, jaką tutaj nazywa się improwizacją architektoniczną. Obejmuje ona zarówno zagadnienia związane z podejściem do projektowania, które koncentruje się na uruchomieniu mechanizmów intuicji eksperckiej, jak również na sposobie pracy grupowej w idiomie, który można nazwać synergicznym – czyli takim, gdzie jakość całości (improwizowane projektowanie zespołowe) przekracza sumę elementów składowych (wkładu poszczególnych uczestników improwizacji). Sformułowano następującą tezę główną: Projektowanie architektoniczne nie musi wywodzić form ze standardowo uwzględnianych zmiennych projektowych. Zmienne te - dające się dziś niejako wbudować we współczesne projektowe narzędzia - mogą łączyć świadome i pozaświadome czynniki procesu kreacji architektonicznej, korygując swobodę improwizacji w jej technicznych zakresach.

EN The subject of the research is a method of shaping spaces, which here is called architectural improvisation. It deals with issues concerning an approach to designing that emphasizes on elicitation of expert intuition. Additionally, it covers issues of collaboration tactics that can be called synergistic, meaning that overall quality of an undertaking (design in a group improvisation) exceeds the sum of its components (contribution of individual improvisation participants). The following main thesis was formulated: Architectural design does not have to derive forms literally from the design variables, as it is customarily considered. These variables, which nowadays can be built within a structure of contemporary design tools, can combine the conscious and non-conscious fac-tors of the architectural creation process, correcting the freedom of improvisation in its technical means.

Number of pages

186

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 1924

On-line catalog

to20189960

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jacek Krenz

Place

Gdańsk, Polska

Date

10.06.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Magdalena Żmudzińska-Nowak

Place

Gliwice, Polska

Date

11.06.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.07.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: teoria architektury

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.