Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, którego dyrektorem jest dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP, obejmuje trzy zakłady:
– Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej (Z1) kierowany przez dr hab. inż. arch. Ewę Pruszewicz-Sipińską, prof. PP
– Zakład Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa (Z2) kierowany przez prof. dr hab. inż. arch. Piotra Marciniaka
– Zakład Urbanistyki (Z3) kierowany przez dr hab. inż. arch. Roberta Asta, prof. PP.

Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej prowadzi kształcenie powiązane z działalnością naukową w obszarze projektowania architektonicznego obiektów o zróżnicowanej funkcji, skali oraz stopniu skomplikowania pod względem wykorzystanych technologii. Realizowane są zadania naukowo-badawcze dotyczące takich zagadnień jak: architektura zdrowia – współczesne tendencje w projektowaniu obiektów zajmujących się ochroną zdrowia i jakością życia, struktura budynku niemal zero-energetycznego, małe miasta jako alternatywne ośrodki ekorozwoju, kształtowanie przestrzeni egzystencjalnej we współczesnej architekturze mieszkaniowej.

Obszary badawcze w Zakładzie Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa obejmują takie zagadnienia jak ochrona dziedzictwa, wykorzystanie narzędzi cyfrowych na potrzeby badań z zakresu historii architektury i konserwacji, energooszczędność w budynkach zabytkowych oraz dostosowanie obiektów historycznych do zmian klimatycznych.

Głównym obszarem badawczym Zakładu Urbanistyki są delimitacje architektoniczno-krajobrazowe, projektowanie obszarów stykowych, architektura wybrzeża, architektura w procesie inwestycyjnym oraz zagospodarowanie przestrzenne miast i regionów. Badania dotyczą małych miast Wielkopolski posiadających tradycje lokacji na prawach miejskich. Obszarem zainteresowań naukowo-badawczych i projektowych jest tematyka miejska, rozwój zabudowy poznańskiego obszaru funkcjonalnego w kontekście dostępności transportowej, w tym zagadnienia zrównoważonej polityki przestrzennej miast, rewitalizacji, rewaloryzacji przestrzeni publicznych, miejskiego designu.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=10


Strona Instytutu: https://architektura.put.poznan.pl/instytut-architektury-urbanistyki-i-ochrony-dziedzictwa
E-mail: office_iau@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Architectural works  |  Artistic works  |  Reports  |  Habilitations  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (320)

Chapters (599)

Books (58)

Architectural works (331)

Reports (53)

Habilitations (3)

Dissertations (18)

IP outcomes (2)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.