Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Andrzej Meyer

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

andrzej.meyer@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 37

Artykuły (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska