Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

mgr inż. Andżelika Krupińska

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

andzelika.krupinska@doctorate.put.poznan.pl

ORCID

0000-0002-1485-9794

Artykuły (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS