Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Laserowe wspomaganie procesu toczenia stopu niklowo-miedziowego z warstwą borowaną

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Laser assisted turning of nickel-copper alloy with borided layer

Language

polish

Keywords
PL
  • obróbka skrawaniem
  • stopowanie laserowe
  • laserowe wspomaganie toczenia
  • inżynieria powierzchni
  • stopy niklu
EN
  • machining
  • laser alloying
  • laser assisted turning
  • surface engineering
  • nickel alloys
Abstract

PL Rozprawa doktorska dotyczy porównania skrawalności borowanej laserowo powierzchni stopu Monel 400 podczas toczenia konwencjonalnego i ze wspomaganiem laserowym. Do oceny skrawalności posłużono się trzema wskaźnikami: siłą skrawania, chropowatością powierzchni obrobionej oraz trwałością ostrza skrawającego. Przed przystąpieniem do oceny wskaźników skrawalności, stop Monel 400 borowano laserowo w celu określenia parametrów pozwalających na uzyskanie warstwy wierzchniej o zwiększonej twardości na znacznej głębokości. Borowanie laserowe przeprowadzono poprzez naniesienie na powierzchnię stopu Monel 400 boru w formie pasty i przetopienie jej razem z podłożem. Proces przeprowadzono przy stałej gęstości mocy wiązki lasera, zmieniając prędkość skanowania lasera na powierzchni próbki oraz ilość naniesionego boru. Jakość wytworzonych warstw określano poprzez analizę ich mikrostruktury, pomiar głębokości przetopienia, badanie mikrotwardości oraz odporności na zużycie przez tarcie.

EN The main objective of the dissertation was a comparison of machinability of laser borided layer on Monel 400 alloy in conventional and laser-assisted turning. Three indicators were used to assess the machinability: cutting force, roughness of machined surface and durability of cutting edge. Prior to the evaluation of machinability indicators, Monel 400 alloy was laser borided in order to determine the parameters allowing to obtain a surface layer with increased hardness at a significant depth. Laser boriding was carried out by applying the boron in the form of a paste to the surface of Monel 400 alloy and melting it with the substrate. The process was carried out at a constant power density of the laser beam, using various laser scanning speeds on the sample surface and different amounts of boron applied. The quality of the produced layers was determined by analyzing their microstructure, measuring depth of melting, testing microhardness and resistance to wear by friction.

Number of pages

99

OECD domain

mechanical engineering

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2204

On-line catalog

to2023500578

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Radosław Maruda

Place

Zielona Góra, Polska

Date

02.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Norbert Radek

Place

Kielce, Polska

Date

24.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

29.09.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.