Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The methodology of organizational risk management in production systems

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ryzyko organizacyjne
  • zarządzanie ryzykiem organizacyjnym
  • systemy produkcyjne
  • kastomizacja
EN
  • organizational risk
  • organizational risk management
  • production systems
  • customization
Liczba stron

300

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

ekonomia

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1882

Katalog on-line

to20181009

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

03.10.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Maciej Urbaniak

Miejsce

Łódź, Polska

Data

25.10.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.11.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu