Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości powstał w styczniu 2020 roku w wyniku połączenia katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości oraz Katedry Marketingu i Sterowania Ekonomicznego. W jego skład wchodzą trzy zakłady:
- Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji
- Zakład Zarządzania Ryzykiem i Jakością
- Zakład Zastosowań Ergonomii.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=99


Strona Instytutu: https://fem.put.poznan.pl/instytut-inzynierii-bezpieczenstwa-i-jakosci
E-mail: office_demf@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Reports  |  Dissertations

Articles (272)

Chapters (214)

Books (60)

Miscs (3)

Dissertations (15)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.