Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Artur Jędrzak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

artur.jedrzak@put.poznan.pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (20)

Rozprawa doktorska