Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych protonowych cieczy jonowych z kationem N-chloroalkiloamoniowym dla urządzeń elektrochemicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

poster

Publication language

polish

Pages (from - to)

79 - 79

Book

VIII Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji

Presented on

VIII Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania, 1-3.07.2013, Poznań, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.