Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Ciecze jonowe z kationem (2-bromoetylo)trimetyloamoniowym, (3-bromopropylo)trimetyloamoniowym oraz (2-bromoetylo)dietyloamoniowym oraz sposób ich otrzymywania

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

417533

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

31.10.2018

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

230265

Data otrzymania prawa

11.06.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

10/2018

Data upublicznienia

31.10.2018