Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Bożena Karbowska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

bozena.karbowska@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 77

ORCID

0000-0002-2437-2023

ResearcherID

M-1715-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (20)

Rozdziały (25)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (36)

Recenzje prac dyplomowych (25)