Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Konstrukcji Maszyn
Instytut Konstrukcji Maszyn prowadzi swoją działalność naukową głównie w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna. Instytut podzielony jest na 4 pracownie:

– Pracownia Podstaw Konstrukcji Maszyn (pod kierownictwem dr. hab. inż. Krzysztofa Talaśki, prof. PP)

– Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania (pod kierownictwem dr hab. inż. Piotra Krawca, prof. PP)

– Pracownia Projektowania Pojazdów, Maszyn Rolniczych i Leśnych (pod kierownictwem dr hab. inż. Grzegorza Ślaskiego)

– Pracownia Systemów Generowania Energii i Napędu (pod kierownictwem dr hab. inż. Jarosława Markowskiego, prof. PP).

W ramach działalności naukowej pracownicy IKM zajmują się szeroko pojętą tematyką budowy i eksploatacji maszyn i pojazdów. Prowadzone prace badawcze obejmują szerokie spektrum tematów i są realizowane zarówno w formie projektów naukowych przyznanych przez podmioty zewnętrzne np. NCBiR, jak i współpracy z przemysłem w ramach prac zleconych B+R, czy w formie badań realizowanych w ramach działalności naukowej Instytutu np. w ramach subwencji badawczej, czy na potrzeby uzyskiwania kolejnych stopni lub tytułów naukowych przez pracowników IKM.


Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=75

Strona Instytutu: https://wim.put.poznan.pl/instytut-konstrukcji-maszyn
E-mail: office_imd@put.poznan.pl
Articles  |  Chapters  |  Books  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (203)

Chapters (53)

Books (5)

Reports (61)

Dissertations (4)

IP outcomes (83)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.