Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób wytworzenia kompozytu na osnowie elastomerów polimocznikowych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

424428

Patent office submission date

12.08.2019

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

17/2019

Made public date

30.01.2018

Granting and maintaining protection

Date of obtaining the right

08.02.2022

Country / region

Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.