Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Layer-by-Layer Printing of Photopolymers in 3D: How Weak is the Interface?

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

ACS Applied Materials & Interfaces

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 12 | Numer: iss. 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • additive manufacturing
  • elastic modulus
  • interface
  • photopolymer
  • stereolithography
Data udostępnienia online

10.02.2020

Strony (od-do)

8908 - 8914

DOI

10.1021/acsami.9b22272

URL

http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b22272

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Punktacja MNiSW / czasopismo

200 [Lista 2019]

Impact Factor

8,758 [Lista 2019]