Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Głowica perforująca z dwiema krawędziami tnącymi z ruchomą płytą

Creators

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Co-owner institution name

Wilhelm Herm Muller Polska Sp.z o.o.

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

431888

Patent office submission date

22.11.2019

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

11/2021

Made public date

31.05.2021

Granting and maintaining protection

Protection law number

240072

Date of obtaining the right

10.11.2021

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

07/2022

Made public date

14.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.