Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Iwona Wstawska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

iwona.wstawska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 68

ResearcherID

A-6399-2016

ORCID

0000-0002-0211-3979

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%