Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Iwona Wstawska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

iwona.wstawska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 68

ORCID

0000-0002-0211-3979

ResearcherID

A-6399-2016

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (2)

Rozprawa doktorska