Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Izabela Klapiszewska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

izabela.klapiszewska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 54

ORCID

0000-0002-9498-1027

ResearcherID

C-7965-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (3)

Wyniki (1)