Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Charakterystyka fizykochemiczna kompozytów cementowych z domieszką nanotlenku cynku

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

252 - 257

Book

Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Presented on

XV Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, 29-30.06.2021, Lublin, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.