Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Problemy eksploatacyjne stalowej trybuny teleskopowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The exploitation problems of the steel telescopic tribune

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • trybuna teleskopowa
  • sztywność konstrukcji
  • analiza numeryczna
  • modyfikacja konstrukcji
Strony (od-do)

401 - 410

Książka

Naprawy a trwałość obiektów budowlanych

Punktacja MNiSW / rozdział

20