Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Application of Instance-Based Learning for Cast Iron Casting Defects Prediction

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Management and Production Engineering Review

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 10 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • soft modelling
  • instance-based learning
  • k-nearest neighbours algorithm
  • cast iron casting defects
  • computer application
Strony (od-do)

101 - 107

DOI

10.24425/mper.2019.131450

URL

http://journals.pan.pl/Content/114823/PDF/11-389.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70