Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Hydrogen as a future fuel source: electrochemical storage in carbon materials

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r642_2020

Data

10.01.2020

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

41

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY-ND (uznanie autorstwa - bez utworów zależnych)

Open Access

Tak

Plik dzieła

Pobierz plik

Poziom dostępu

publiczny