Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Jarosław Ruczkowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

jaroslaw.ruczkowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 28

ResearcherID

F-7511-2014

ORCID

0000-0001-6641-4175

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (30)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS