Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Właściwości cieplne sufitów grzewczo-chłodzących z wypełnieniem materiałem zmiennofazowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Thermal properties of heating and cooling ceilings filled with phase change material

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • sufity i stropy aktywowane termicznie
  • modelowanie przepływu ciepła
  • badania w stanach nieustalonych
  • materiał zmiennofazowy
  • adaptacyjny komfort cieplny
EN
  • thermally activated building systems
  • modeling of heat flow
  • studies of dynamic behaviour
  • phase change material
  • adaptive thermal comfort
Streszczenie

PL Rozprawa obejmuje przegląd i analizę stanu wiedzy z zakresu: komfortu cieplnego (zwłaszcza adaptacyjnego) w budynkach biurowych i administracyjnych przy zastosowaniu stropów lub sufitów aktywowanych termicznie, płaszczyznowych systemów grzewczo-chłodzących wypełnionych materiałem zmiennofazowym (PCM) oraz modelowania przepływu ciepła w pomieszczeniach z sufitami grzewczo-chłodzącymi z wypełnieniem PCM. Przeprowadzono badania doświadczalne systemu podwieszanego sufitu grzewczo-chłodzącego z wypełnieniem materiałem zmiennofazowym, w komorze klimatycznej. Analizowano zachowanie się systemu w warunkach dynamicznych. Opracowano model numeryczny opisujący dynamiczne oddziaływania systemu podwieszanego sufitu grzewczo-chłodzącego wypełnionego materiałem zmiennofazowym na komfort cieplny oraz przeprowadzono walidację modelu. Wykonano symulacje komputerowe wybranych trzech modeli użytkowych dla trybu chłodzenia i ogrzewania korzystając ze skryptu, który opracowano w języku programowania Python, a następnie przeprowadzono analizę wyników. Przeanalizowano zasady sterowania systemem, mając na celu zapewnienie komfortu cieplnego w godzinach pracy oraz minimalizację kosztów eksploatacji.

EN The dissertation presents review and analysis of the state of knowledge in the field of the thermal comfort (especially adaptive comfort) in office buildings with thermally activated building systems, radiant heating and cooling systems filled with phase change material and methods of modeling heat flow in rooms with radiant heating and cooling ceilings filled with PCM. The experimental investigations of the suspended radiant ceiling system filled with phase change material in climate chamber were conducted. Dynamic behavior was analysed. The numerical model that describes the dynamic thermal behavior of the thermally activated ceiling panel filled with PCM with respect to ensuring thermal comfort was created by use of the programing language Python. Validated numerical model was used to conduct computer simulations of three selected user profiles for cooling and heating. The results of simulations were discussed. The control algorithm (ensuring thermal comfort and the lowest operating costs) was analysed.

Liczba stron

130

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2125

Katalog on-line

to2021998642

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Anna Bogdan

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

05.05.2021

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Piotr Lis

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

29.04.2021

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.06.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka