Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Właściwości cieplne sufitów grzewczo-chłodzących z wypełnieniem materiałem zmiennofazowym

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Thermal properties of heating and cooling ceilings filled with phase change material

Language

polish

Keywords
PL
  • sufity i stropy aktywowane termicznie
  • modelowanie przepływu ciepła
  • badania w stanach nieustalonych
  • materiał zmiennofazowy
  • adaptacyjny komfort cieplny
EN
  • thermally activated building systems
  • modeling of heat flow
  • studies of dynamic behaviour
  • phase change material
  • adaptive thermal comfort
Abstract

PL Rozprawa obejmuje przegląd i analizę stanu wiedzy z zakresu: komfortu cieplnego (zwłaszcza adaptacyjnego) w budynkach biurowych i administracyjnych przy zastosowaniu stropów lub sufitów aktywowanych termicznie, płaszczyznowych systemów grzewczo-chłodzących wypełnionych materiałem zmiennofazowym (PCM) oraz modelowania przepływu ciepła w pomieszczeniach z sufitami grzewczo-chłodzącymi z wypełnieniem PCM. Przeprowadzono badania doświadczalne systemu podwieszanego sufitu grzewczo-chłodzącego z wypełnieniem materiałem zmiennofazowym, w komorze klimatycznej. Analizowano zachowanie się systemu w warunkach dynamicznych. Opracowano model numeryczny opisujący dynamiczne oddziaływania systemu podwieszanego sufitu grzewczo-chłodzącego wypełnionego materiałem zmiennofazowym na komfort cieplny oraz przeprowadzono walidację modelu. Wykonano symulacje komputerowe wybranych trzech modeli użytkowych dla trybu chłodzenia i ogrzewania korzystając ze skryptu, który opracowano w języku programowania Python, a następnie przeprowadzono analizę wyników. Przeanalizowano zasady sterowania systemem, mając na celu zapewnienie komfortu cieplnego w godzinach pracy oraz minimalizację kosztów eksploatacji.

EN The dissertation presents review and analysis of the state of knowledge in the field of the thermal comfort (especially adaptive comfort) in office buildings with thermally activated building systems, radiant heating and cooling systems filled with phase change material and methods of modeling heat flow in rooms with radiant heating and cooling ceilings filled with PCM. The experimental investigations of the suspended radiant ceiling system filled with phase change material in climate chamber were conducted. Dynamic behavior was analysed. The numerical model that describes the dynamic thermal behavior of the thermally activated ceiling panel filled with PCM with respect to ensuring thermal comfort was created by use of the programing language Python. Validated numerical model was used to conduct computer simulations of three selected user profiles for cooling and heating. The results of simulations were discussed. The control algorithm (ensuring thermal comfort and the lowest operating costs) was analysed.

Number of pages

130

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

engineering and environmental protection

Signature of printed version

DrOIN 2125

On-line catalog

to2021998642

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

library

First review

Anna Bogdan

Place

Warszawa, Polska

Date

05.05.2021

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Second review

Piotr Lis

Place

Częstochowa, Polska

Date

29.04.2021

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.06.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.