Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Kamila Kluska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

kamila.kluska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 96

ORCID

0000-0002-2308-5006

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS