Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Automatic simulation modelling of warehouses

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

LogForum

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 17 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • rapid warehouse design
  • automated simulation modeling
  • drawer racks
  • simulation
  • warehouse.
Data udostępnienia online

12.01.2021

Strony (od-do)

59 - 69

DOI

10.17270/J.LOG.2021.547

URL

https://www.logforum.net/pdf/17_1_5_21.pdf

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40