Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

mgr inż. Klaudia Huszla

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

klaudia.m.huszla@doctorate.put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 06

ORCID

0000-0001-9328-6877

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS