Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Estry alifatyczne i mieszaniny estrowo-alkoholowe jako rozpuszczalniki osadów par jonowych oksyetylenowanych tert-oktylofenoli z tetrajodobizmutanem(III) baru

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2019

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

264 - 264

Book

62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, 2-6 września 2019, Kampus Politechniki Warszawskiej : Książka abstraktów

Presented on

62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 2-6.09.2019, Warszawa, Polska