Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of selected mobile applications from the perspective of seniors

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

PL Analiza wybranych aplikacji mobilnych z perspektywy seniorów

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2019 | Numer: nr 80

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • mobile applications
  • value networks
PL
  • aplikacje mobilne
  • sieci wartości
Strony (od-do)

179 - 188

DOI

10.21008/j.0239-9415.2019.080.12

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Punktacja MNiSW / czasopismo

20