Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

HEVC encoding assisted with noise reduction

Autorzy

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 64 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • HEVC encoding
  • encoder control
  • model selection optimization
  • noise reduction
Strony (od-do)

285 - 292

URL

http://ijet.pl/index.php/ijet/article/view/10.24425-123520/472

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]