Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Łukasz Ciepliński

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

lukasz.cieplinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 85

ORCID

0000-0001-7936-0858

ResearcherID

AAD-6580-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (12)

Rozdziały (6)