Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Łukasz Ciepliński

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

lukasz.cieplinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 85

PBN ID

3991799

ResearcherID

AAD-6580-2019

ORCID

0000-0001-7936-0858

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%