Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Magdalena Elantkowska

Artykuły  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

magdalena.elantkowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 22

ORCID

0000-0002-0011-6404

ResearcherID

F-7862-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 75%
6.6 Nauki fizyczne: 25%

Artykuły (29)

Promotorstwo prac dyplomowych (9)

Recenzje prac dyplomowych (3)