Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Magdalena Elantkowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

magdalena.elantkowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 22

ResearcherID

F-7862-2014

ORCID

0000-0002-0011-6404

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 75%
6.6 Nauki fizyczne: 25%

Artykuły (28)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS