Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. arch. Marcin Giedrowicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

E-mail

marcin.giedrowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 63

ORCID

0000-0002-3055-9222

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%