Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Karoseria do hybrydowego wózka inwalidzkiego

Creators

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning
[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

industrial design

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Unia Europejska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

006558078

Patent office submission date

31.05.2019

Country / region

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Granting and maintaining protection

Protection law number

006558078-0001

Date of obtaining the right

11.07.2019

Country / region

Unia Europejska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.