Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marta Drążkowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

marta.drazkowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 97

ORCID

0000-0002-9438-9533

Google Scholar

rj_Qlj0AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska