Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Automated RNA 3D Structure Prediction with RNAComposer

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii Bioorganicznej PAN | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • rna tertiary structure
  • rna three-dimensional structure
  • rna modeling
Strony (od-do)

199 - 215

DOI

10.1007/978-1-4939-6433-8_13

Książka

RNA Structure Determination : Methods and Protocols