Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Michał Kowalski

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

michal.kowalski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 00

PBN ID

2339036

ResearcherID

P-5605-2014