Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant ze Szkoły Doktorskiej

mgr inż. Michalina Kamińska

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

michalina.p.kaminska@doctorate.put.poznan.pl

ORCID

0000-0002-2063-8023

ResearcherID

AAD-1829-2019

Google Scholar

9uPWSicAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (12)

Rozdziały (1)