Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Paweł Brzęk

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

pawel.brzek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 50

ResearcherID

A-8155-2018

ORCID

0000-0001-6765-8219

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (1)