Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Raport z wykonania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: „SORAL – system oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych SN oparty o badania diagnostyczne wykonywane w trybie offline”

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1406_2020

Keywords
PL
  • badania elektryczne kabli
  • diagnostyka kabli
  • badania materiałowe
  • właściwości fizykochemiczne
Date

18.09.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

71

Type of work

research report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.