Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Paweł Buń

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

pawel.bun@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 08

PBN ID

3992605

ResearcherID

P-2739-2016

ORCID

0000-0002-5156-9788

Google Scholar

-YiEeSgAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (28)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS