Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Piotr Gajewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

piotr.gajewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 83

ResearcherID

H-5703-2015

ORCID

0000-0002-0229-3922

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS