Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Piotr Okoniewicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

piotr.okoniewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 652 28 66

PBN ID

3922105

ResearcherID

A-8005-2015

ORCID

0000-0002-0193-2841

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS