Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

The analysis of the heat treatment of a cylinder based on experimental research

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Analiza procesu nagrzewania walca

Year of publication

2016

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2016 | Journal volume: vol. 68 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • heat treatment
  • nitriding
  • heating of cylinders
  • flow of heat inside the furnace
PL
  • obróbka cieplna
  • azotowanie
  • nagrzewanie geometrii walcowych
  • przepływ ciepła w piecu do obróbki cieplnej
Abstract

EN The investigations described in the paper were related to the determination of the characteristics of a cylinder in the heat treatment to the temperature of 550 °C. The paper describes the design and principle of operation of the test stand. When preparing the experimental research, the authors included different forms of heat flow and their influence on the uneven cylinder heating. A forced flow of gas has been analyzed along with its impact on the heat flow in the tested cylinder. The investigations discussed in this paper aimed at finding the cross-section of the cylinder in which the heat conductance could be limited to radial direction. Distribution of temperatures has been analyzed during the heating process on the entire length of the cylinder. The results obtained in the experimental research will constitute a basis for the calculations of temperature distribution inside the cylinder during the heat treatment with the use of the inverse problem method.

PL Przedstawione w pracy badania dotyczą wyznaczenia charakterystyki nagrzewania walca w procesie obróbki cieplnej do temperatury 550 °C. W pracy opisano budowę i sposób działania stanowiska badawczego. W przygotowaniu badań eksperymentalnych uwzględniono różne formy przepływu ciepła oraz ich wpływ na nierównomierny proces nagrzewania walca. Przeanalizowano wymuszony przepływ gazu i jego wpływ na proces przepływu ciepła w piecu. Badania przedstawione w pracy miały na celu znalezienie przekroju walca, w którym przewodzenie ciepła można ograniczyć do kierunku promieniowego. Analizie poddano rozkłady temperatury na długości walca w procesie nagrzewania. Wyniki badań eksperymentalnych stanowią dane do obliczeń rozkładów temperatury w walcu podczas procesów obróbki cieplnej z zastosowaniem metod zagadnienia odwrotnego.

Pages (from - to)

73 - 82

DOI

10.21008/j.2449-920X.2016.68.1.05

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

6

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.