Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza zgodności projektu budowlanego "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Toruniu na działkach nr 121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/2 obręb 2" z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1141_2020

Słowa kluczowe
PL
  • analiza zgodności
  • projekt budowlany
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Data

07.07.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

18

Typ dzieła

ekspertyza

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie