Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Ryszard Czajka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

ryszard.czajka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 00

ResearcherID

F-9328-2014

ORCID

0000-0003-2530-1777

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS