Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Ryszard Czajka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

ryszard.czajka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 00

ORCID

0000-0003-2530-1777

ResearcherID

F-9328-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (25)

Rozdziały (6)

Książki (2)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (3)

Recenzje prac dyplomowych (18)