Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Hazard identification method applied to the analyses domain with a virtual freight facility

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

PL Metoda identyfikacji zagrożeń w zastosowaniu do domeny analiz z wirtualną bocznicą kolejową

Year of publication

2017

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2017 | Journal volume: vol. 69 | Journal number: no. 2

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • hazard identification method
  • analyses domain
  • railway freight facility
  • container transportation
PL
  • metoda identyfikacji zagrożeń
  • domena analiz
  • bocznica kolejowa
  • przewozy kontenerowe
Abstract

EN The share of rail transport in transportation of goods in Poland has been declining for many years. The chance to reverse this negative trend lies in an intermodal freight transport, which takes advantage of multiple modes of transportation. It is widely used in Western Europe. However, in Poland, there are not enough railroad terminals which would enable handling of containers. There are four times less such terminals in Poland than in Germany. One way to quickly enable access to more terminals is applying the British idea of loading and unloading on running lines. This idea proposes handling of containers directly on tracks between stations, on less used railway lines. Introduction of such service in Poland would require prior evaluation of risks associated with a change in the railway system, in accordance with the EU Regulation 402/2013 (CSM RA). One of key elements of this evaluation is a correct identification of hazards. Especially for the requirements of CSM RA, a method of identification of hazards was developed. It enables searching the analyses domain for hazards generated by the introduced change. This work presents the ideas of this method of identification of hazards and shows some results of using this method for the change in the railway system, which consists in establishing a virtual freight facility at a sample location on the railway line.

PL Udział przewozów kolejowych w transporcie towarów w Polsce od wielu lat spada. Sposobem na odwrócenie tego negatywnego trendu są popularne w krajach Europy Zachodniej przewozy intermodalne, pozwalające wykorzystać zalety kilku gałęzi transportu. Zauważalny jest jednak brak terminali pozwalających na przeładunek kontenerów – ich liczba przypadająca na powierzchnię terytorium Polski jest ponad cztery razy mniejsza niż w Niemczech. Jednym ze sposobów na szybkie zwiększenie dostępności terminali jest brytyjski pomysł na „wirtualne bocznice”, a więc możliwość przeładunku kontenerów bezpośrednio na torach szlakowych mniej uczęszczanych linii kolejowych. W celu wprowadzenia takiej usługi w Polsce niezbędne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zagrożeń związanych ze zmianą w systemie kolejowym, zgodnie z wymogami rozporządzenia UE nr 402/2013 (tzw. CSM RA). Jednym z kluczowych składowych tej oceny jest poprawna identyfikacja zagrożeń. Specjalnie dla wymogów CSM RA opracowano metodę identyfikacji zagrożeń, pozwalającą na takie przeszukiwanie domeny analiz, aby skupić się na zagrożeniach generowanych przez wprowadzaną zmianę. W pracy przedstawiono założenia tej metody identyfikacji zagrożeń oraz wybrane wyniki jej zastosowania dla zmiany w systemie kolejowym polegającej na uruchomieniu wirtualnej bocznicy w przykładowej lokalizacji na linii kolejowej.

Pages (from - to)

57 - 67

DOI

10.21008/j.2449-920X.2017.69.2.07

URL

http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/article/view/15/4

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.