Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Szymon Maćkowiak

Artykuły  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

szymon.mackowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 63

ORCID

0000-0001-7614-4674

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (6)

Recenzje prac dyplomowych (6)